2 септември 2020 г.

Зборник на трудови од истражувачките активности на МАНУ за справување со пандемијата од ковид-19  – линк до зборникот

СООПШТЕНИЕ

Претседателството на МАНУ, на 512. седница, одржана на 13 април 2020 година, упати соопштение до јавноста за научен осврт и анализа на состојбите во врска со пандемијата од ковид-19, во согласност со општествената одговорност на МАНУ, а заради обезбедување соодветен научен придонес во институционалните напори за справување со оваа пандемија.

Претседателството на МАНУ ја информира јавноста дека МАНУ работи и ќе работи и во претстојниот период, на истражувања поврзани со пандемијата од ковид-19, со користење холистички пристап, интегрирајќи ги природните, техничките, општествените и хуманистичките науки, но и уметностите.

МАНУ, по предлог на Одделението за медицински науки и на Одделението за општествени науки, упати до Владата на Република Северна Македонија предлози со  конкретни мерки за справување со последиците од кризата во јавното здравство и во економијата.

МАНУ работи на повеќе проекти, од кои, во ова кусо соопштение, издвојуваме четири: (1) биомедицински истражувања (со посебен осврт на секвенционирањето на целиот геном на селектирана група вируси, изолирани од различни пациенти заради утврдување на различните поттипови присутни во нашата популација); (2) економски истражувања (со посебен осврт на монетарните политики и на осигурувањето на стабилноста на македонскиот финансиски систем, и на фискалните политики во времето на глобалната пандемија и нејзините влијанија во Македонија); (3) истражување во врска со ширењето на вирусот ковид-19 и влијанието на нефармацевтските интервенции во Македонија; (4) истражување поврзано со геополитичките, општествените и економските последици од пандемијата од ковид-19.

Резултатите од истражувањата ќе се објавуваат тековно, дневно и неделно, како што ќе пристигаат, на веб-страницата на МАНУ, во дневниот печат и на други јавно достапни портали, во државата и надвор од неа.

 

Трудот „Епидемиолошки модели на ширење на вирусот ковид-19 во Македонија„ на акад. Љупчо Коцарев можете да го погледнете тука.

Трудот „Монетарната политика и осигурувањето на стабилноста на македонскиот финансиски систем„ на акад. Таки Фити можете да го погледнете тука.

Трудот „Помош за малите и средните претпријатија„ на акад. Таки Фити можете да го погледнете тука.

Трудот „Фискалните политики и фискалниот простор во време на глобалната пандемија со посебен осврт врз Република Северна Македонија„  на акад. Абдулменаф Беџети можете да го погледнете тука.

 

Анализа на правните аспекти на вонредната состојба:

Тим Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“, во соработка со  професори од Правниот факултет „Јустинијан Први“ (авторите се наведени во самиот документ)  изработи Анализа на правните аспекти на вонредната состојба.

Во Анализата е направен осврт на правната регулатива поврзана со вонредната состојба и уредбите со законска сила, односно другите општи акти кои се донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Анализата ќе биде доставена до Претседателот на Република Северна Македонија, Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Претседателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Претседателот на Владата на Република Северна Македонија и Министерката за правда на Република Северна Македонија.

Центарот за стратегиски истражувања и понатаму ќе продолжи да ја следи состојбата околу правната регулатива за време на и по завршување на вонредната  состојба, како и пред и по изборите за пратеници во државата, за што ќе доставува соодветни информации, мислења и предлози. Анализата може да се погледне тука.

 


Интервју на акад. Таки Фити за порталот Фактор
„Во третиот пакет мерки мора да се обезбедат нови кредитни линии за малите и средните фирми“. Интервјуто може да се прочита тука.

Трудот „Превенција на проблематична употреба на интернет за време на пандемијата со КОВИД-19: Консензуални упатства“ изготвен од експерти од областа, а со учество на д-р Билјана Ѓонеска (научна соработничка од МАНУ), можете да го погледнете тука.
Вебинарот „Безбедна и ефективна употреба на интернет во време на пандемијата со КОВИД-19“, со учество на д-р Билјана Ѓонеска (научна соработничка од МАНУ), можете да го погледнете тука.

 

Текстот со заклучоците на тема „Соочување со пандемијата COVID-19 во македонските затвори и установи за сместување на лица лишени од слобода“    од д-р Елена Мујоска – Трпевска и м-р Константин Битраков можете да го погледнете тука.

Трудот „How to measure the impact of the COVID-19 pandemic on quality of life: COV19-QoL – the development, reliability and validity of a new scale“ со учество на д-р Силвана Марковска-Симоска (Виш научен соработник од МАНУ), можете да го погледнете тука.