Untitled logo

Божин ПавловскиДеновиве во издание на AEA Ethnic Publishers Pty Ltd во Австралија излезе од печат 9-та книга на акад. Божин Павловски објавена на англиски јазик под наслов „Зима во лето“. Во текот на наредната година ќе бидат публикувани уште 3 книги на нашиот реномиран писател и академик Божин Павловски, исто така на англиски јазик. Тоа се книгите „Америка, Америка“, „Црвениот хипокрит“ и „Убавицата и мардерот“.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en