Untitled logo

Деновиве во издание на AEA Publishers Pty Ltd во Австралија излезе од печат англиското издание на книгата „Америка, Америка“ на акад. Божин Павловски. Тоа е десетта книга од проектот финансиран од Literature Agency и е плод на уметничките проекти што акад. Божин Павловски ги работи во МАНУ.

 

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en