Untitled logo

Македонската академија на науките и уметностите, во заедничка организација со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, на 16 ноември 2017 година (четврток), го одбележи Меѓународниот ден за толеранција.

Темата на овогодинешната меѓународна конференција беше „Правото на младите да живеат во свет на толеранција“.

Програмата на Конференцијата може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en