Untitled logo

Почитувани,

Ве покануваме на Лингвистичката работилница на ИЦАЛ при МАНУ  која ќе се одржи во рамките на манифестацијата „Научна и уметничка визита 2017“ во Куќата на Уранија (Охрид) од 30 јуни до 2 јули 2017, во 10 часот.

Со почит,
ИЦАЛ-МАНУ

Известувањето за Лингвистичката работилница може да го погледнете: ТУКА.

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en

Facebook