Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките, во соработка со Министерството за надворешни работи на Република Македонија, на 18 јуни 2018 година (понеделник), со почеток во 9 часот, ќе организира научна конференција на тема:

„ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И
СОРАБОТКА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ

ЗА ЕВРО-АТЛАНСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Целта на научната конференција е да се проникне во улогата на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија неговото влијае на евро-атланските интеграции на Република Македонија и Западен Балкан.

Конференцијата ќе се одржи во амфитеатарот на МАНУ.

Поканата за научната конференција може да ја погледнете: ТУКА.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en