Македонската академија на науки и уметности и Мисијата на ОБСЕ во Скопје,
Ве покануваат на

Националната конференција “Институционален одговор кон нетолеранцијата – дискриминација и криминал од омраза”.

14 ноември 2014 (петок), во 9,00 часот
во Македонската академија на науки и уметности, Скопје

Програма за настанот – тука.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en