Деновиве од печат излегоа неколку изданија на МАНУ:

IMGУлогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизацијата на економиите – Таки Фити

 

 

 

 

 

 

 

IMG


За и од Киро Глигоров
: Зборник по повод 100-годишнината од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија

 

 

 

 

 

 

IMGИсториските основи на Македонската академија на науките и уметностите по повод 50-годишнината од основањето – Блаже Ристовски

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0002Геополитичката и геостратегиската положба на Република Македонија во услови на мигрантската и бегалска криза: Зборник на трудови од Конференцијата одржана на 21 март 2016 година

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en