Во периодот од 22 до 24 март, 2018 година во Амфитеатарот на Македонската академија на науките и уметностите се одржа меѓународна конференција под наслов “Next Generation Diagnostics”.

Овој настан беше организиран под покровителство на Меѓународниот центар за генетско инженерсво и биотехнологија, Трст, Италија, (ICGEB, Trieste, Italy), а како ко-организатори се јавија врвни научници од областа (Richard Rosenquist, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; Kostas Stamatopoulos, Center for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece; и Dimitar Efremov, ICGEB, Trieste, Italy).

Програмата за конференцијата може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en