Untitled logo

На 16 мај 2017 година, Дипломатскиот клуб – Скопје со поддршка од Македонската академија на науките и уметностите одржаа Научната конференција „УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КИРО ГЛИГОРОВ ВО МЕЃУНАРОДНОТО ЕТАБЛИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„ (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, прв претседател на Република Македонија).

Поканата за научната конференција може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en