Untitled logo

Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на предавањето на Оливер Шмит, Виена, Австрија, професор на Институтот за проучување на Југоисточна Европа при Универзитетот во Виена и член на Австриската академија на науките на тема:

ПОЛИТИЧКАТА ДИЈАСПОРА ВО ВИЕНА ВО 20-ТИТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК: Виена како центар на македонските, албанските и хрватските национални активности

Предавањето ќе се одржи во МАНУ, на 28 април 2017 (петок), 12 часот.

Покана

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en

Facebook