Untitled logo

Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите, по повод 90 години од раѓањето на академик Никола Кљусев, има чест да Ве покани на Тркалезна маса на тема:

РАСТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА –
СОСТОЈБИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Амфитеатар на МАНУ, 20 декември 2017 г. (среда), 10 часот.

Поканата за тркалезната маса може да ја погледнете: ТУКА.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en