Untitled logo

На 10 октомври 2017 г. во посета на МАНУ престојуваше проф. Адам Торок, генерален секретар на Унгарската академија на науките. За време на престојот проф. Торок оствари средба со Извршниот одбор на МАНУ при што беше дискутирана идната соработка на двете академии.

За време на состанокот, во присуство на претставници на Амбасадата на Унгарија во Република Македонија беше потпишан Договор за соработка на двете академии.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en