На 11 април 2018 година, Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите организираше предавање на тема: EPIGENETICS OF BRAIN DISORDERS – Biology and Bioinformatics од проф. д-р Fatemeh Haghighi (Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York).

Фотографии од настанот:

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en