Untitled logo

На 30 ноември 2017 година, во амфитеатарот на МАНУ, се одржа промоција на изданието „ИЗБРАНИ ТРУДОВИ“ од академик Алајдин Абази.
Првата книга е со наслов „Електромагнетика, електротехнички материјали, енергија и околина“, а втората книга носи наслов „Високото образование и Универзитетот на Југоисточна Европа“.
На промоцијата свои обраќања имаа претседателот на МАНУ академик Таки Фити, потпретседателот на МАНУ академик Луан Старова и научниот секретар на МАНУ академик Леонид Грчев.

Фотографии од настанот:

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en