Untitled logo

Почитувани,

Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на:

СЕМИНАР
Discovery and development of molecular targeted cancer therapy towards personalized medicine

 презентирано од

Жанета Николовска-Чолеска

Associate Professor of Pathology,
Director of Molecular and Cellular Pathology Graduate Program,
University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA 

Семинарот ќе се одржи на 05 јули (среда) 2017, во 12 часот во малите сали на МАНУ.

Поканата може да ја погледнете: ТУКА.

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en

Facebook