Untitled logo

На 4 октомври 2017 година, се одржа Третиот меѓународен философски дијалог „Исток – Запад“, којшто е во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ и Филозофското друштво на Македониј. Тема на годинешниот дијалог беше Филозофија на образованието & филозофија во образованието. На собирот учествуваа реномирани академици, професори и филозофски истражувачи од Франција, Русија, Србија и Македонија.

Пpограмата за Третиот меѓународен философски дијалог може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en