На 14 март 2014 год. (петок), во 10 часот, во амфитеатарот на МАНУ ќе се одржи советување „КАКО ДО ПОГОЛЕМА ВРАБОТEНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ДИПЛОМЦИТЕ?“

Советувањето е поддржано од проектот: „Градење капацитети за поголема вработеност“, финансиран од Амбасадата на Кралството Велика Британија и Северна Ирска во Република Македонија.

Проектот се реализира во координација со: Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија.

Програмата за советувањето е достапна тука.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en