Summa Aestheticae III : историја на европската естетика на XX век / Георги Старделов = Summa Aestheticae III : History of European Aesthetics of the 20th Century / Georgi Stardelov. – Скопје, 2015. – 771 стр. ISBN 978-608-203-146-0