Датум на раѓање:
03.01.1899
Место на раѓање:
с. Граховик
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1972
Институции:
Област на работа:

Биографија