Датум на раѓање:
14 февруари 1904
Место на раѓање:
Струга
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1981
Институции:
Област на работа:

Биографија

Коџоман, Вангел (Струга, 14 II 1904 – Скопје, 28. IX 1994) – сликар, член на МАНУ, еден од основоположниците на македонската современа уметност. Завршил Уметничка школа во Белград (1930). Ретроспективна изложба имал во Скопје (МСУ. 1976). Најчест мотив во неговите дела (акварели, слики, цртежи) се пејзажот и старата градска архитектура. Ликовниот ракопис му се движи од академски реализам со постимпресионистички и кубистички обележја, до елементи на фовизам и колористички експресионизам. Најпознати негови дела се: Селото Пештани, 1932; Мотив од Охрид, 1937; Покрај Езеро, 1936; Мотив од Прилепско I, 1956; и др. Починал на 28 септември 1994 година.

Библиографија