Датум на раѓање:
28.08.1899
Место на раѓање:
Рипањ
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија