Датум на раѓање:
17.04.1932
Место на раѓање:
Кладово
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1997
Институции:
Област на работа:

Биографија