Датум на раѓање:
21.05.1903
Место на раѓање:
Ванген
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1991
Институции:
Област на работа:

Биографија