Датум на раѓање:
20 .02.1929
Место на раѓање:
Сушак (Риека)
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2009
Институции:
Област на работа:

Биографија