Датум на раѓање:
01.06.1924
Место на раѓање:
Битола
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1981
Институции:
Област на работа:

Биографија