Датум на раѓање:
04.08.1908
Место на раѓање:
Сремски Карловци
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија