Датум на раѓање:
11.02.1905
Место на раѓање:
Марибор
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1972
Институции:
Област на работа:

Биографија