Датум на раѓање:
03.09.1897
Место на раѓање:
Москва
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија