Датум на раѓање:
28.07.1927
Место на раѓање:
Сараево
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1986
Институции:
Област на работа:

Биографија