Датум на раѓање:
29.10.1929
Место на раѓање:
Киев.
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2009
Институции:
Област на работа:

Биографија