Датум на раѓање:
30.12.1909
Место на раѓање:
Требиње
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија