Датум на раѓање:
1923
Место на раѓање:
Нови Тарг
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1972
Институции:
Област на работа:

Биографија