Датум на раѓање:
05.06.1920
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1988
Институции:
Област на работа:

Биографија