Датум на раѓање:
31.01.1931
Место на раѓање:
Кочани
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1988
Институции:
Област на работа:

Биографија