Датум на раѓање:
07.10.1919
Место на раѓање:
Охрид
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2006
Институции:
Област на работа:

Биографија