Датум на раѓање:
17.04.1933
Место на раѓање:
Кочани
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1994
Институции:
Област на работа:

Биографија