Датум на раѓање:
20.01.1916
Место на раѓање:
Виена
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1986
Институции:
Област на работа:

Биографија