Датум на раѓање:
23.11.1927
Место на раѓање:
с. Врбен
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1991
Институции:
Област на работа:

Биографија