Датум на раѓање:
31.10.1933
Место на раѓање:
Љубљана
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2006
Институции:
Област на работа:

Биографија