Датум на раѓање:
03.01.1911
Место на раѓање:
Баргузина
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија