Датум на раѓање:
1910
Место на раѓање:
Москва
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1976
Институции:
Област на работа:

Биографија