Датум на раѓање:
01.09.1923
Место на раѓање:
Лееварден
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1991
Институции:
Област на работа:

Биографија