Датум на раѓање:
15.05.1918
Место на раѓање:
Стари Плавници
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1994
Институции:
Област на работа:

Биографија