Датум на раѓање:
12.12.1922
Место на раѓање:
Бенешов
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1979
Институции:
Област на работа:

Биографија