Датум на раѓање:
11.04.1904
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија