Датум на раѓање:
27 јануари 1910
Место на раѓање:
Љубљана
Членство во МАНУ:
Почесен член, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија