Датум на раѓање:
04.09.1913
Место на раѓање:
Имабари
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1981
Институции:
Област на работа:

Биографија