Датум на раѓање:
29.11.1925
Место на раѓање:
с. Сушица
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1997
Институции:
Област на работа:

Биографија