Датум на раѓање:
15.04.1923
Место на раѓање:
Вршац
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1979
Институции:
Област на работа:

Биографија